For the Love of Learning – De svenska skolflyktingarna – Epi#124

For Love of Learning Episod #124

De svenska skolflyktingarna

Måndag, 30 juli, 2018, 6:30 pm-8:30pm EDT

Måndag, 30 juli, 2018, 11:30 pm-1:30am BST

-During the showtimes, watch the show live by clicking this link-

Gäster:
Ellinor Petersen
Caroline King
Susanna Nova
Tamara Himmelstrand

Host:
Rebecka Koritz

Beskrivning: 

Enligt Barnkonventionen är barns utbildning föräldrarnas ansvar. Enligt svensk lag är det Statens, vilket gör att det i Sverige sedan år 2011 är olagligt att ge sina barn möjligheten att lära sig utanför skolans väggar. Fler och fler svenska familjer väljer därför att lämna landet för att ge sina barn möjligheten till fritt lärande. I denna episod möter vi fyra personer som gjort det valet. De berättar om sina anledningar, hur det gick till och ger oss nya perspektiv på hemskolning, unschooling, fritt lärande och vad begreppet frihet innebär för dem.

Gästernas biografier:

Ellinor Petersen

Ellinor Petersen växte upp i Tyresö utanför Stockholm. Hon studerade vid Brigham Young Universitetet i Provo, Utah, USA, där hon träffade sin man Daniel. De gifte sig och har nu fyra barn. De bodde tillsammans i Linköping och Rundvik i Sverige 2007-2015. Deras äldsta dotter var c:a 1,5 år när de började umgås med hemundervisare, och de bestämde att de ville att deras barn skulle hemundervisas. Dottern var mycket social och hon fick börja förskoleklass, men det var inte obligatoriskt så det var lätt att säga ifrån om de ville ha en hemmadag och bara leka med systern, 2,5 år yngre. Ett år senare inföll skolplikten, och familjen åkte till USA i tre månader precis när skolan började. Skolan hade inte koll på vem som skulle undervisa hennes klass förrän några veckor före skolstarten, och rektorn fick veta på omvägar att de planerade att resa bort. Han begärde att de skulle ansöka om ledighet, vilket han sedan avslog. Familjen reste ändå, och rektorn anmälde familjen till socialtjänsten (anmälan ledde inte till utredning då dottern gick tillbaka till skolan efter resan). Politikerna bestämde att byskolan där hon gick skulle läggas ner över jullovet. Familjen var inte nöjd med den nya lösningen, och förhandlade att dottern fick börja andra klass efter jullovet istället, då hon var avancerad i samtliga ämnen. Den nya rektorn sade “Vi ska inte ha någon hemundervisning.” Det var tydligt att hon inte hade någon aning om vad hemundervisning innebär. Familjen begärde hemundervisning, men detta avslogs av Barn- och utbildningsnämnden. Familjen överklagade till Förvaltningsdomstolen, som inte behandlade familjens skäl för hemundervisning utan avslog kategoriskt. Familjen begärde prövningstillstånd i Kammarrätten med hjälp av HSLDA (Home School Legal Defense Association) och Mike Donnelly, vilket inte beviljades. Familjen överklagade till Högsta förvaltningsdomstolen, igen med hjälp av HSLDA, men prövningstillstånd beviljades inte. Familjen skickade med hjälp av HSLDA och ADF (Alliance Defending Freedom) in en skrivelse till FN:s kommitté för bevakning av civila och politiska rättigheter (enligt ICCPR), och hörde ingenting på c:a tre år. Efter att Högsta förvaltningsdomstolen inte beviljat prövningstillstånd, bestämde familjen att det var dags att hitta en ny lösning. Framför allt andra dottern, som har särskilda behov, visste de skulle fara illa av att tvingas in i skolsystemet. Sommaren 2015 kontaktades de av köpare till huset och de planerade en flytt till USA som genomfördes efter c:a 6 veckor, medan Ellinor väntade deras fjärde barn, som föddes i januari 2016 i Springville, Utah, USA.

Utah har mycket frihetliga lagar och det var oerhört enkelt att skriva på en s.k. affidavit där familjen betyrade att de skulle ansvara för barnens utbildning. Det finns många som hemundervisar och det finns väldigt många olika sätt som familjerna bestämmer att deras barn ska utbildas. För c:a ett år sedan fick de veta att det fanns möjlighet att skriva in barnen i en skola som är som en paraplyskola, där familjerna beskriver vad deras barn ska göra under skolåret, vilka material de vill använda, och sedan rapporterar varje vecka (kortfattat) vad de gjort i alla ämnen. De får lämna in kvitton och får då återbetalt t.ex. avgifter till kurser barnen gått, eller böcker de behövde till sin utbildning. Familjen bestämde sig för att pröva detta, och kommer börja med det detta skolår som börjar i augusti.
FN:s kommitté för bevakning av civila och politiska rättigheter har registrerat skrivelsen familjen skickade in sommaren 2015, och Sverige kommer behöva svara för hur de kategoriskt har avvisat alla ansökningar och inte behandlat deras skäl. Sveriges skollag från 2010 medger hemundervisning om 1) det anses vara ett fullgott alternativ 2) insyn medges och 3) synnerliga skäl finns. Det ska bli spännande att höra vad Sverige kommer säga till FN. Det är första gången ett hemundervisningsärende tagits emot och registrerats av denna kommitté.
Ellinor bloggar på ellinorpetersen.wordpress.com

Caroline King

Jag heter Caroline King och har 3 barn (10 månader, 6 och 8 år) med min man. Det viktigaste för oss är familjen och friheten vilket är anledningen till att vår familj lämnade Sverige för 3,5 år sedan – 2015. Vi anser att skolplikten och den påtvingade läroplanen är en grov kränkning mot alla familjer som inte passar in eller vill passa in i den svenska “mainstream-mallen”. Vi är egenföretagare som lever som “digitala nomader”. Genom att ha denna livsstil har vi råd att jobba en bråkdel mot vad vi gjorde i Sverige och istället spendera tiden med familjen, vännerna och upptäckter. Vi har rest i över 35 länder med barnen sedan vi lämnade Sverige men bygger nu sedan mer än 1 år på ett worldschooling-community i Prag som vi tycker har många fördelar. Vårt senaste tillskott i familjen är född hemma här.

En kort intervju med mig finner du här!

Susanna Nova

Ända sedan jag var liten har det enda som inspirerat mig på riktigt varit den sanna mystiken mitt i det vardagliga livet. Därför gjorde min skoltid mig till rebell och blev en tid då jag reste mig ur det ohållbara systemet. Mitt liv är och har varit fyllt av så mycket skönhet och kreativitet, äventyr och ovärderliga möten. Jag fått levt igenom många “breakdowns and breakthroughts”, som tagit mig på resor genom mörker där jag skördat så mycket viktigt. I början av 90-talet, när jag äntligen kom ut ”på den andra sidan av skolan” skakades livet om som i en vild gudomlig dans där jag svindlande och radikalt började utforska visionen av att leva som en människa i sin fullaste potential. “I was set on fire” in i ett kreativ resa av ett pågående äventyr som unik livskonstnär i skapandet av mitt eget liv, och jag delade min resa och visdom i mitt kreativa arbete. 

Jag startade mitt första företag när jag var 14 och har varit entreprenör sedan dess. Att uppfinna mitt eget sätt att leva/arbeta/lära vid den åldern fick en stor betydelse för att hitta vägen ut ur det jag upplevde som ett fängelse. Mitt arbete har alltid rört sig inom området av mystisk inspiration, med en bredd av kreativa uttryck som dans, måleri, poesi, berättande, ritualer och mycket annat.

Nu, 26 år senare, har jag rest över hela världen, skapat flera eklogiska/kreativa sammanhang och arbetat med tusentals människor. Sedan min dotter Ayisha Temple föddes för13 år sedan har mitt liv också gett mig den lärorika processen av “livslärade” (en väldigt fri form av hemskola), i mötet med henne. Detta sätt att leva och lära har gjort oss till politiska skolflyktingar från Sverige. Vi har skapat ett liv som nomader, med Bali som bas, där vi lever i en rytm, genomsyrad av ritualer och skönhet där varje dag är en inspiration, inte bara för sinnena, utan väldigt påtagligt även för själen.

www.susannanova.com

Tamara Himmelstrand

Jag heter Tamara Himmelstrand. Jag är född och uppvuxen till största delen i franska Schweiz till Israelisk/Danska föräldrar. Efter att ha tagit en solist- och pedagogutbildning som violinist, studerade jag till skådespelerska i Paris under 3 års tid. På Hawaii träffade jag min man och flyttade sedan till Sverige och vi gjorde en frigörande andningsutbildning i Danmark under 4 års tid (deltid). Vi har 3 barn. Vårt första barn visade sig vara autistisk så vi gjorde Son-Rise metoden under 6 års tid för att hjälpa honom. När vår andra barn var 6 år och gick på förskola insåg vi att det inte fungerade och gjorde valet att hemskola henne. Vårt tredje barn ville inte gå i skolan efter ha växt upp med syskon som har friheten att lära sig hemma. Med hans egna ord: ”då kommer jag inte hinna göra sånt som är viktigt som att bygga lego”.
Från första början var jag tvungen att hantera människors reaktioner mot mina val att t ex föda hemma eller amma länge och när barnet vill. Sedan var vi tvungna att kämpa hårt och envist för rätten att ta hand om vår son och få stöd för det. Sedan hade vi några glada familje/inlärning år innan yxan kom ner på oss från Uppsala kommun. De tyckte plötsligt inte om att vi gjorde hemskola. Vi var tvungna att gå till rätten och försvara vår rätt att göra det som lagen vid det tillfället tillät. Vi två föräldrar (ingen advokat) förberedde oss noga och vann. Andra året förlorade vi, men vi fortsatte att hemskola.
När vårt tredje barn var sju år fick vi ett brev från socialen med anledning av att han inte gick i skolan. Eftersom vi kände till att socialen gärna tar barn från sina familjer i Sverige tog vi inga chanser. Min man gick till mötet, men jag fanns över havet på Åland/Finland där man pratar svenska men har finsk skollag som tydligt tillåter hemskola. Socialen sade tydligt till min man att om vi ville hemskola så behövde vi flytta från Sverige.
Samarbetet med skolan i Finland har varit öppen, fridfull och lärarna har visat nyfikenhet mot hemundervisning. Det har känts som ett mirakel och upplevelsen är läkande, men traumat att vara tvungen att fly från sitt hem och land sitter djupt för alla familjemedlemmar.

Den här episoden har producerats av Rebecka Koritz.


Rebecka Koritz

är en frän skolkritiker och pedagogisk visionär, med en bred praktisk-pedagogisk grund: som uppvuxen i montessorisystemet, som före detta utbränd lärare och som initiativtagare till tre alternativa skolor i Mexiko: det senaste ett Agile Learning Center som bygger helt på självstyrd inlärning.
Rebecka är en av medproducenterna till For the Love of Learning Show, och hennes artiklar publiceras regelbundet i Alliance for Self-Directed Educations online-magasin Tipping Points.
Du kan följa henne på En Skola från Scratch, kika på hennes alterntiva skolor Explora och La Casita eller prenumerera på hennes youtubekanal.

För att se arkiven till alla program:

ForTheLoveofLearningShow.com 

Hitta oss på Facebook: For-the-Love-of-Learning-Voices-of-the-Alternative-Education-Movement

Om du har kommentarer eller skulle vilja vara med på ett program, kontakta oss!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *